کد های نیمباز xml consol

رمز بیشتر کد ها 123456 است و تمامیه کد ها در قسمت عناوین و مطالب میباشند بعضی از کد های کم یاب توسط من تعقیر رمز داده شده جهت دریافت ایدی منو ادد کنید danialboy@nimbuzz.com